תאריך:    

כניסת שבת
יציאת שבת
שעון קיץ
קדיש לוח-שנה סגולה
מידע נוסף - השבת