תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

סוף זמן חמץ 2018 | אכילת חמץ, שריפת חמץ, ביעור חמץ – ערב פסח תשע"ח 2018

מכירת חמץ באינטרנט
ערב פסח – י"ח ניסן, 30 במרץ 2018.

זמן אכילת ושריפת חמץ ירושלים תל אביב חיפה באר שבע
סוף זמן אכילת חמץ 10:38 10:40 10:39 10:40
סוף זמן ביעור חמץ 11:41 11:42 11:41 11:42

מכירת חמץ באינטרנט
הזמנים הם בשעון קיץ, ולפי שיטת הגר"א.

לוח שנה עברי לוח שנה 2018