זמני שבת, כניסת שבת, יציאת שבת 5-6 במרץ 2010 | זמני שבת לשימושך

תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

אשף זמני שבת

מיקום: ישראל חו"ל התאמה אישית
Lat   deg   min   N  S
Lon deg   min   W  E
תאריך:    
זמני שבת ב:
שעון קיץ
כניסת שבת
יציאת שבת


Chez.net