יציאת צום תשעה באב (נדחה) 2012 | צאת תחילת סיום מוצאי הצום | צאת צום תשעה באב

תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

יציאת צום תשעה באב (נדחה) 2012 | צאת תחילת סיום מוצאי הצום

זמן מוצאי צום ט' אב- צאת הצום – מוצאי צום תשעה באב ט' באב תשע"ב, 29 ביולי 2012

תשעה באב תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
תחילת וכניסת הצום 7:39 7:41 7:39 7:42
29 ביולי, זמן סיום צום תשעה באב 8:04 8:07 8:05 8:08

עוד על תשעה באבChez.net