תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

זמני צום יום כיפורים – 2018 | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור

זמן כניסת צום יום כיפור- הדלקת נרות – צאת יום כיפור – מוצאי צום יום כיפור
י' תשרי תשע"ט, 19 באוקטובר 2018

יום כיפור – זמן תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
ערב יום כיפור, 18 באוקטובר, הדלקת נרות וכניסת צום יום כיפור 18:01 18:21 18:21 18:13
מוצאי יום כיפורים י' בתשרי, 19באוקטובר, זמן סיום הצום 19:16 19:18 19:18 19:18


Chez.net