תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

זמני צום יום כיפורים – 2017 | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור

זמן כניסת צום יום כיפור- הדלקת נרות – צאת יום כיפור – מוצאי צום יום כיפור
י' תשרי תשע"ח, 30 באוקטובר 2017

יום כיפור – זמן תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
ערב יום כיפור, 29 באוקטובר, הדלקת נרות וכניסת צום יום כיפור 5:47 6:06 6:07 5:57
מוצאי יום כיפורים י' בתשרי, 30באוקטובר, זמן סיום הצום 7:01 7:03 7:03 7:03


Chez.net