תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

זמני צום יום כיפורים – 2016 | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור

זמן כניסת צום יום כיפור- הדלקת נרות – צאת יום כיפור – מוצאי צום יום כיפור
י' תשרי תשע"ז, 12 באוקטובר 2016

יום כיפור – זמן תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
ערב יום כיפור, שני 11 באוקטובר, כניסת צום יום כיפור 5:36 5:51 5:54 5:41
מוצאי יום כיפורים י' בתשרי, 12 באוקטובר, זמן סיום הצום 6:47 6:49 6:50 6:48


Chez.net