תחילת וסיום הצום – 2019 תש"פ | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור | זמני שבת לשימושך

תזכורת - תאריך עברי
ליום הולדת / יום השנה ועוד
תזכורת באמצעות האימייל לקראת התאריך העברי
של יום ההולדת / יום השנה וכל תאריך אחר
פרטים נוספים
יום השנה יום הולדת אחר
הזן תאריך:
תאריך עברי תאריך לועזי

אחרי השקיעה

זמני צום יום כיפורים – 2019 | כניסת יום כיפור | צאת צום יום כיפור

זמן כניסת צום יום כיפור- הדלקת נרות – צאת יום כיפור – מוצאי צום יום כיפור
י' תשרי תש"פ, 9 באוקטובר 2019

יום כיפור – זמן תחילת וסיום הצום ירושלים תל אביב באר שבע חיפה
ערב יום כיפור, 8 באוקטובר, הדלקת נרות וכניסת צום יום כיפור 17:36 17:56 17:56 17:46
מוצאי יום כיפורים י' בתשרי, 9באוקטובר, זמן סיום הצום 18:51 18:53 18:53 18:52


Chez.net